De Broederschap

Taken van de broederschap

De Broederschap van onze Lieve Vrouw  richt zich op het onderhouden van de Mariakapel en het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. De broederschap organiseert voorts alle vieringen van de weekeinden en feestdagen gedurende de Meimaand in de Sint Janskathedraal te ‘s-Hertogenbosch, het ‘thuis” van de Zoete Moeder ter ere van Maria vanuit christocentrisch perspectief. De regie rondom het verloop van de meimaandvieringen wordt door de broederschap gevoerd. Dit betreft de afstemming tussen de gildes die gilde-eer komen brengen aan de Zoete Lieve Vrouw, de koren van buiten en binnen de parochiële eenheid, de voorgangers en de bidtocht op de zondag van Moederdag aansluitend aan de laatste (vierde) eucharistieviering van 11.45 uur (i.e.  om en nabij 13.00 uur) langs de 14e eeuwse “beeweg” (bidweg/processieweg) door de Bossche binnenstad.

Inspiratie

Tijdens de voorbereiding van de meimaand laat de broederschap zich inspireren door voorgangers uit de algemene christelijke (katholieke en protestantse) traditie. Dit geschiedt aan de hand van de subthema’s die door de commissie spiritualiteit per zondag hetzij per feestdag in de meimaand rondom november/december worden voorgesteld. Deze subthema’s worden ontleend aan het hoofdthema dat vaak al op de bezinningsdag in het najaar daarvoor door de broederschap samen met de plebaan (pastoor) van de Sint Janskathedraal is bepaald.

Organisatie van de broederschap

Het bestuur van de Broederschap bestaat uit proost, griffier, thesaurier (penningmeester) en leden. Het bestuur komt maandelijks bijeen om lopende zaken te behandelen, heeft bezinningsdagen en verzorgt in samenspraak met het pastorale team de viering rondom de mariale feestdagen. En heeft als hoofdtaak, zoals eerder vernoemd, de voorbereiding van de eucharistievieringen in de Meimaand/Mariamaand. De Broederschap telt daarnaast een tweeduizend ondersteuners.

Zij allen zijn begunstiger, bezoeken de vieringen rondom Maria door het jaar heen en in de meimaand en worden tweejaarlijks uitgenodigd op de feestdag van de Zoete Lieve Vrouw op 7 juli voor een dagdeel met lezingen waarbij gestart wordt met een rozenkransgebed en een eucharistieviering.

Overig

De Broederschap richt zich in overstijgende zin op de contacten met andere (met name mariale) broederschappen in Nederland en België waarbij de broederschap de pastorale eenheid van de H. Johannes en H. Maria (en in dat kader tevens de kathedrale basiliek van Johannes de Evangelist/ de Sint Janskathedraal)  bij eucharistievieringen en processies vertegenwoordigt.  De broederschap heeft een rooms-katholiek karakter. 

Op de achtergrond het Volkslied ter Eere van de Zoete Lieve Vrouw van ‘s-Hertogenbosch